เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สถานที่ท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • ประกาศสอบราคา

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างออกแบบและคำนวณโครงการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ คสส.

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั […]