เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
  • ITA
  • ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อส […]