เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230
โทรศัพท์ : 053-954278
แฟกซ์ : 053-954278
E-mail : info.banplong@gmail.com
Website : http://www.banplong.go.th/

Google Map :