เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปี2563

เปิดอ่าน 389 views

คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่100ล้านต้น ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2563