เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

เทศบาลตำบลบ้านปล้องมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดอ่าน 565 views

โครงการคลังอาหารชุมชน เทศบาลตำบลบ้านปล้องมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)