เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

กิจกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

เปิดอ่าน 86 views

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น.- 12.00น.  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้องได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจ้งการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มีผู้ปกครองได้เสนอให้ทางเทศบาลตำบลบ้านปล้องได้จัดสนับสนุน รถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านปล้องได้รับข้อเสนอดังกล่าวไว้  เพื่อพิจารณาในการสนับสนุนรถรับ-ส่ง ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง