เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประกาศรับสมัครงาน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดอ่าน 2,285 views
ประกาศรับสมัครงาน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดการทำงาน และค่าตอบแทน กรุณาศึกษาโดยละเอียดจากเอกสารรูปภาพค่ะ
 รับสมัครวันสุดท้าย ถึงวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 นี้
– ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
– เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน(รับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน เขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง)
      – สนใจสมัครงานยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 ทต.บ้านปล้อง
      – สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทร 053-954-278 กองสาธารณสุขฯ(ในวันและเวลาราชการ)