เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ คสล.ชั้นเดียว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านปล้องกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 238 views