เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพง คสล.ป้องกันตลิ่งลำน้ำปล้อง ตามจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 194 views