เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

เปิดอ่าน 1,123 views

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย