เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

เปิดอ่าน 39 views

เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

  1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)   จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวน 1 อัตรา