เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานครูเทศบาล

เปิดอ่าน 47 views

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอนให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามายังเทศบาลตำบลบ้านปล้อง