เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล ๑๕ ถึงซอยเทศบาล ๒๒ หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๗ ปล้องใต้,ปล้องกลาง หนา ๕ เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย ๕.๗๐ – ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๑ สาย

เปิดอ่าน 104 views