เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างออกแบบและคำนวณโครงการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ คสส. ชั้นเดียว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๓.00 ตารางเมตร

เปิดอ่าน 385 views