เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 14 มิ.ย.2562

เปิดอ่าน 391 views

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 14 มิ.ย.2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)