เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประกาศสอบราคา

มีนาคม

6

2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อส […]