เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประกาศสอบราคา

มีนาคม

19

2019

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างออกแบบและคำนวณโครงการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ คสส. ชั้นเดียว

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั […]